• Bouwkundig onderhoud van gebouwen in de ruimste zin van het woord.
  Hierbij houden wij rekening met de dagelijkse gebruikers van het gebouw.
  Het voorkomen van overlast staat hierbij voorop.
  Hierbij speciale aandacht voor specifieke huis- en gedragsregels van de opdrachtgever.
 • Renovatie van gebouwen.
  Hierbij maken wij gebruik van moderne technieken en passen wij geavanceerde producten toe. Bouwteam constructies hebben hierbij onze voorkeur. Ontzorging is hierbij een sleutelwoord.
 • Schade management cq schadeherstel.
  Sinds decennia zijn wij actief in dit marktsegment waarbij wij schadeherstel managen en uitvoeren in samenwerking met diverse bekende expertise bureaus.
  Het werken met contra-experts bij grotere schades komt hier regelmatig voor.
  Bij schadeherstel staan ontzorging en snelheid voorop. Bij bedrijfsmatige schades dient de klant zich alleen nog maar met zijn core-business bezig te houden !
 • Calamiteiten-service.
  In samenwerking met bedrijven als Dolmans, Polygon en Eurocleaning staan wij klaar in geval van calamiteiten , 24 uur per dag, het gehele jaar door.
  Ook voor Salvage werken wij inzake snelle beredding in geval van brand- ,water- en stormschades.
 • Troubelshooting: het acuut oplossen van problemen.
  Hiertoe beschikken wij o.a. over speciale apparatuur om bijvoorbeeld lekkages te traceren zonder bouwkundig sloopwerk uit te voeren.
  Direct problemen oplossen, direct trachten verdere schade te voorkomen.
  Ook op gebied van constructieve problemen zijn wij in staat direct in te grijpen en zodoende schade te beperken.
 • Brandbeveiliging.
  Door onze jaren lange ervaring in gebouwen voor zorg en industrie hebben wij veel kennis op dit gebied opgebouwd.
  Door de steeds strenger wordende eisen van overheid en verzekeringen , maar ook door de steeds weer optredende grote branden in Europa, hebben wij ons op dit gebied gespecialiseerd.
  Begin 2016 zijn wij gestart met trainingen op dit gebied bij onze leverancier KLF Firetect.
  Sindsdien hebben wij diverse grote brandpreventie werken uitgevoerd voor onderwijs instellingen, zorginstellingen, woningbouw corporaties en retail bedrijven.
  Onze kennis opgedaan bij brandschade herstel is hier van groot belang gebleken.
 • Levensloop verlenging.
  Bij renovatie trachten wij zoveel mogelijk gebouwen cq woningen zodanig aan te passen dat bewoners cq gebruikers zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van de aangebrachte faciliteiten. Denk hierbij aan bredere doorgangen, inloop douches, hogere toiletten , etc.